• BEL ONS:
 • MAIL ONS:
WORD LID
Met deze brochure heten wij jullie welkom in onze club. Wij hopen jullie voldoende informatie te geven die een jarenlange en aangename samenwerking kan bewerkstelligen.

In deze brochure vindt u alle relevante informatie voor startende leden of reeds actieve leden van de club. Dit omvat ondermeer van aanbevelingen en handige weetjes tot reglementen en meer. In het bijzonder vindt u in deze brochure:

 • Hoe lid worden van JKL?
 • Algemeen reglement van JKL
 • Reglement van Inwendige Orde
 • Bijzonder reglement de Blauwe Kei
Downloads
Leden die aan hun boot willen werken ( in of uit het water) dienen een werkfiche in te vullen met hierop een korte beschrijving van de werkzaamheden.

De werkfiche met informatie, reglement en formulier alsook de tarieven/prijslijst voor leden zonder ligplaats kan u hieronder downloaden.

Downloads
 • Werkfiche (informatie, reglement en formulier): pdf, docx
 • Tarieven/prijslijst voor leden zonder ligplaats: pdf, docx

Ben je van plan uw boot te verkopen? Hieronder vind je een overzicht van puntjes waaraan je moet denken.

 • Vooreerst is het belangrijk alle correcte gegevens te hebben van de nieuwe eigenaar zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, etc.
 • Zodra je tot een verkoopovereenkomst komt zet je dit op papier. Dit is hetzelfde als een factuur maar is een document tussen partuculieren. Alle vermelde prijzen hierop zijn altijd inclusief BTW.
 • Pas nadat de overeenkomst in tweevoud door de koper en verkoper ondertekend zijn en de verschuldigde bedragen betaald zijn, is je boot echt verkocht. Nu is het belangrijk dit aan alle instanties mede te delen. Denk bijvoorbeld aan volgende:
  • Uitschrijven van je immatriculateplaat
  • Terugsturen van je vlaggenbrief met dit document
  • Uitschrijven van je marifoon en ATIS. Zie de website van het BIPT
  • Stopzetten van de verzekering.
  • Eventuele onderhoudscontracten, registratie van de boot bij de Politie, ...
Opmerking
Vergeet zeker niet het secretariaat te verwittigen van de wijziging! Gelieve daarom de naam en het adres van de nieuwe eigenaar te vermelden en of de nieuwe eigenaar wenst lid te worden van de club.
Het bijhouden van uw gegevens in een logboek is niet verplicht maar toch aangeraden. Een logboek bewijst regelmatig zijn nut in het uitrekenen van tijd en afstand in de planning van je reisroute. Notities van wanneer je laatste keer diesel of water tankte, je olie ververste of je brandstofilter hebt vervangen, hoeveel je betaalde voor een overnachting in een bepaalde haven, de tijd die je over een zeker traject deed, ... Het zijn punten die altijd van pas kunnen komen. En het is altijd plezierig hierin achteraf terug te bladeren en je reis nog eens te beleven.

Vanuit de federatie zijn alle VVW-leden verzekerd met een aanvullende verzekering. Hierbij de werkwijze te volgen bij een ongeval.

 1. Een lid dat als gevolg van een sportongeval lichamelijk letsel oploopt, geeft dit ongeval onmiddellijk aan bij zijn clubbestuur op een speciaal formulier dat hij kan bekomen bij het clubbestuur of via de federatie of via de website www.vvw.be/leden. Aan de achterzijde van dit formulier vult de behandelende arts de medische informatie in.
 2. Het clubbestuur vult dit formulier verder in en stuurt dit door naar de verzekeringsmakelaar CONCORDIA, gevestigd op het Stapelplein 28 te 9000 Gent (tel. 09/2641170 fax. 09/2239100). Elk ongeval of schadegeval dient binnen de 8 dagen aangegeven te worden aan de verzekeringsmaatschappij.
 3. De verzekeringsmakelaar controleert dan via de federatie of de persoon voorkomt op het ledenbestand van het VVW Recrea. Het VVW Recrea geeft vervolgens zijn goedkeuring voor opvolging van het dossier.
 4. Na dit groene licht van de federatie wordt het dossier rechtstreeks afgehandeld met het lid.
Opmerkingen
 • Bij een sportongeval betaalt eerst de mutualiteit de normale tussenkomsten terug; het verschil tussen hetgeen de mutualiteit heeft terugbetaald en wat de getroffene zelf heeft betaald, wordt door de verzekering terugbetaald, weliswaar beperkt tot de RIZIV tarieven.
 • Er is 25 € vrijstelling per ongevaldossier.
Downloads
 • Klachtenformulier toervaren: pdf, docx