• BEL ONS:
 • MAIL ONS:
WORD LID

Lid worden

Sluit je aan bij Jachtclub Leopoldsburg en ervaar watersportplezier binnen onze gezellige ledengemeenschap! Of je nu een ervaren schipper bent of net begint, bij ons vind je de perfecte omgeving om je passie te delen. Geniet van gezellige ontmoetingen in onze clubtaverne "Drakar" en neem deel aan evenementen zoals de lentevaart en de einde seizoensvaart. Bij Jachtclub Leopoldsburg combineren we plezier op het water met een warme gemeenschap. Neem vandaag nog contact met ons op via het opgegeven telefoonnummer of e-mailadres en wordt lid van onze club!

MEER INFO

Hoe lid worden?

Hier vind je het formulier Aanvraag tot lidmaatschap (.pdf).

Verschillende mogelijkheden dienen zich aan: lidmaatschap zonder boot, met boot al dan niet met ligplaats of overwintering.
Vul dit formulier volledig in en stuur dit met de gevraagde documenten naar het secretariaat of deponeer de documenten in gesloten briefomslag in de brievenbus onder het JKL-infobord in de inkomhal van ons clubhuis.

Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van volgende documenten:
 • 2 recente pasfoto's van de aanvrager
 • Kopie van de identiteitskaart van de aanvrager
 • Kopie van het betalingsbewijs van de bootverzekering
 • 2 recente foto's van de boot

De aanvraag zal op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld worden en indien gunstig, zal je dit door het secretariaat meegedeeld worden, samen met de toegewezen ligplaats.
Als je al met je boot in de jachthaven ligt, betaal je in afwachting van je lidmaatschap de normale passantentarieven.
Je bent pas volledig lid nadat je de nodige documenten bezorgd en je bijdragen betaald hebt. Je lidkaart wordt dan bezorgd door het secretariaat.

leder nieuw lid of wie gedurende een bepaalde periode zijn lidmaatschap onderbroken heeft, betaald een instapgeld.

Lidmaatschap met ligplaats

 • Als 'lid met ligplaats' krijg je een ligplaats toegewezen. Je bent geen huurder, maar 'gebruiker' van deze ligplaats.
 • De ligplaats dient in ordentelijke staat onderhouden te worden.
 • Het bestuur kent, op voorstel van de havenmeester, de ligplaatsen aan de verschillende leden toe.
 • De havenmeester is verantwoordelijk voor de ligplaatsen en kan op eigen initiatief (geval van overmacht, veiligheidsmaatregel, onbereikbaarheid van het lid) de boot van een lid verleggen of laten verwijderen.
 • Indien je tijdelijk een andere plaats inneemt, omwille van onvoorziene omstandigheden, moet hiervan te allen tijde de havenmeester ogenblikkelijk op de hoogte gebracht worden.
 • Indien je toegewezen ligplaats in gebruik is door een andere boot, moet je eerst contact nemen met de havenmeester, deze zal de nodige maatregelen treffen.
 • Om enige controle te hebben en eventueel je ligplaats beschikbaar te kunnen stellen voor passanten, vragen we bij langere afwezigheid (meer dan 3 dagen) de datum van terugkeer door te geven aan de havenmeester. Ook moet dan het 'aanwezigheidsbord' van rood op groen gedraaid worden. Indien u later of vroeger terugkomt dan aangegeven datum gelieve de haven hiervan te verwittigen.

Lidmaatschap met overwintering

 • Als lid met overwintering heb je recht op een ligplaats op het water tijdens de periode van 16/10 tot en met 15/4. Leden zonder ligplaats kunnen bij de inschrijvingen (januari) aangeven dat zij willen overwinteren. Voor leden zonder ligplaats geldt dat op voorhand steeds contact met de havenmeester wordt opgenomen om datum en ligplaats af te spreken. Bij aankomst melden bij de havenmeester die je noteert in het passanten-dagboek.
 • Lidmaatschap met overwintering houdt in: prijs van 'overwintering' plus administratieve kosten.
 • Bij aankomst wordt een kWh-meter stand genoteerd. Bij vertrek wordt afgerekend aan de geldende tarieven.
 • Voor overwintering op de wal (polyesterboten die moeten drogen), wordt eerst contact opgenomen met de terreinverantwoordelijke.

Lidmaatschap zonder ligplaats

 • Als lid zonder ligplaats heb je recht op 7 dagen gratis verblijf in JKL in het kader van Jkl - activiteiten. Bij aankomst meld jij je bij de havenmeester die je noteert in het passanten-dagboek. Bij een verblijf langer dan een maand betaal ie de normale passantentarieven. Voor het elektriciteitsverbruik betaal je vanaf de eerste nacht de normale passantentarieven.

Nieuwe/meerdere boten

 • Als lid betaal je jaarlijks éénmalig lidgeld en administratieve kosten. Verder betaal je jaarlijks een contributie en vastrecht per boot.
 • Bij wijze van overgang moeten leden, die nu al varend lid zijn, en die een boot "te koop" stellen en/of een andere boot aankopen, de additionele contributie en vastrecht voor die nieuwe boot betalen vanaf het volgende kalenderjaar.
 • Voor de nieuwe boot moet ook een aanvraag voor ligplaats gebeuren en bezorg je een foto van de boot. Het bestuur kent na voorstel door de havenmeester, de nieuwe ligplaats toe.

Boten "te koop"

 • Het reglement van de Vlaamse waterweg verbiedt het te koop stellen van boten op de waterwegen!
 • Indien je je boot verkoopt, moet het bestuur hiervan op de hoogte gebracht worden, maar JKL staat buiten deze verkoop.
 • Leden kunnen hun boot verkopen, maar kunnen geen enkele aanspraak maken of overdracht doen van clubeigendommen zoals ligplaats, e.d.
 • Een nieuwe eigenaar is geen lid en valt als dusdanig onder het hoofdstuk 'Passanten'.
 • Zodra je je boot hebt verkocht, meld je dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het secretariaat en geef je alle coördinaten van de nieuwe eigenaar door. Aan het mogelijk nieuwe lid wordt een onthaalbrochure bezorgd. Je betaalt de achterstallige bedragen en meld tevens aan de havenmeester de intenties van de nieuwe eigenaar (wil deze lid worden, wil deze een ligplaats in JKL). De havenmeester zal, indien nodig, een voorlopige ligplaats toewijzen.