• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

Het kanaal in beeld

HET KANAAL NAAR BEVERLO IN BEELD


Het kanaal naar Beverlo is een zijtak van het Kanaal Bocholt-Herentals en ligt ter hoogte van kmp 26.800, net voor sluis 1, aan de Blauwe Kei.

Komende van Bocholt vernauwt het brede water ter hoogte van sluis 1.

0

1

23

Komende van Dessel ziet men rechts nog net de toegang tot de geklasseerde dubbelsluizen die momenteel buiten gebruik zijn.

4567

89


Blauwe Kei

De naam komt van de blauwe grenssteen die in 1648 de scheiding tussen de Nederlanden, het Hertogdom Brabant en het prinsbisdom Luik markeerde. De Blauwe Kei is voor zowel wandelaars, fietsers als watersporters een trekpleister. Een knooppunt van fiets- en waterwegen en een goed restaurant temidden van de natuur verklaren veel.
11
De beschikbare ligplaatsen voor plezierjachten worden uitgebaat door Yachting Club Geel en Jachtklub Leopoldsburg.

101212131415


Op de achtergond de spoorbrug in Balen aan kmp 4.215. Hierachter komt de fabriek van Nyrstar in zicht. Aan de hefbrug aangekomen, net voor de brug een lange stoot geven. De portier zal zo dadelijk voor u de brug bedienen.

16
Zodra je de hefbrug van Nyrstar gepasseerd bent komt de natuur terug op de voorgrond. Bos, weide, heide, eenden, ganzen, reigers, blankvoor, karpers, baars, paling, ... Neem gas terug en geniet!

17 18 19

20 21 22

24 25 27

Op kmp 7.848 varen we onder brug 3 (Lommel Gelderhorsten). Het kanaal slingert van de ene gemeente in de andere en vertrokken in de provincie Antwerpen zal ze eindigen in de provincie Limburg.

28 29 30


Op kmp 9.992 komen we aan de laagste brug op het kanaal (4.10m) en zien we Jachtclub De Blauwe Reiger op de rechteroever.

31 32

33 34


Zodra we brug 5 van Balen-Zwaling achter ons gelaten hebben komen de eerste boten van Jachtklub Leopoldsburg gelegen aan de Lido Visvijvers in zicht.

35 36


Enkele honderd meters verder verwelkomt Jachtklub Leopoldsburg u. Einde van deze brok natuur die elke dag, elk seizoen haar charmes laat zien.

37 38

39 40

41 42

43 44

Mogen w e u bij deze welkom heten in onze klub. Zoek een plaats (met groen bord), meldt u even in ons klubhuis Drakar en geniet lekker na van deze tocht.

45 46

47 53

 

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord