• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

Geschiedenis van het kanaal van Beverlo

HET KANAAL NAAR BEVERLO

Ondanks de uitbreiding en verbetering van het wegennet kon het leger nog niet voldoende en vooral niet snel genoeg bevoorraad worden. Men keek dan maar uit naar een transportmogelijkheid over het water. In amper drie jaar tijd, tussen 1854 en 1857, werd met duizenden arbeiders een verbindingskanaal tussen Leopoldsburg en de Kempische vaart gegraven. Dank zij het hydrostatisch evenwicht van de waterspiegel hoefde men geen sluizen aan te leggen. Door de verbinding met het Kempisch kanaal konden de binnenschepen nu tot in Antwerpen, Charleroi, Leuven, Brussel en Luik varen. De eerste binnenschepen die Leopoldsburg via het nieuwe kanaal bereikten waren de "Hercules" en de "Charlemagne" van bevrachter Drouard Theunis die samen 190 ton steenkolen aanvoerden uit Luik.  

Canal de Beverloo 1913

de Rosalie uit Antwerpen 1914-1918

  Burgermeester Vander Elst en secretaris Caïmo waren bij de aankomst van de schepen op 12 juni 1857 aanwezig om het evenement te vieren. Later, op 15 oktober 1857 werd de 17 km lange waterweg officieel geopend. Deze periode werd ook de kanaalkom aangelegd. Hierin werd achteraf (tijdelijk) een ondiep zwembad afgebakend waar men de soldaten leerde zwemmen. Het kanaal zorgde destijds niet alleen voor een efficiënt en vlot transport, maar het diende tevens om de dorre heide te irrigeren en vruchtbaar te maken.
Het kanaal werd nooit gemoderniseerd en omdat het slechts schepen met beperkte tonnenmaat toeliet, verloor het vlug aan economisch belang, vooral toen in 1878 de eerste trein in Leopoldsburg stopte. Vandaag vervult het kanaal een toeristische rol. De kanaalkom en een deel van het kanaal dienen als jachthaven, voorzien van alle mogelijke accommodaties voor de pleziervaarders. Aan beide oevers werden kilometers lange fiets- en wandelpaden aangelegd. De jachthaven is een ideale vertrekplaats voor een lange fietstocht van Leopoldsburg naar Balen en Mol, van waar men alle richtingen uit kan.  

lossen van de Morgenster in de kom 1939

Jachtklub Leopoldsburg 1978

  Voorbij het gehucht Blauwe Kei, dat zijn naam ontleent aan een - onder het zand verdwenen - grenssteen die de grens tussen Mol en Postel markeerde, ligt de Zeven Heerlijkheden Heiden. Dit gebied dankt zijn naam aan het feit dat daar vroeger zeven plaatsen (Bergeyk, Eersel, Luyksgestel, Mol, Dessel, Balen en Lommel) aan elkaar grensden. De plek werd gemarkeerd door een steen. De Steen der Zeven Heerlijkheden - onopvallend verscholen in het struikgewas bij de beek - is volgens de overlevering bovendien een plek waar zeven grootgrondbezitters regelmatig bij elkaar kwamen om te vergaderen.bron: gemeente Leopoldsburg - foto's René Jansen

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord