• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

Seahawk - newsletter 1/2008

News from Sea Hawk 2008-1
Havelberg, East Germany
9 June 2008

Hello from a very small town in Germany. Yes, we are still in Havelberg, at the boat yard, but the village is growing on us, helped by the fact that we have had amazing weather with day after day of blue sky and sunshine. We are becoming such a fixture that the local newspaper is coming to interview us tomorrow! Nothing much has changed since last year – the petrol price has gone up a lot as it has in South Africa but here the food prices are the same as last year and inflation is only 1%.

As I write, the welding which is the reason we are still here, is supposed to start soon. The long delay is because since our departure last September the yard got orders for two new ships, so Sea Hawk’s welding had to go to the back of the queue. Since we are dependent on them to put us back in the water we can’t make too much fuss! Anyway, once we knew we were going to have to wait we decided to make best use of the facilities here and the fact that we can make as much noise and mess as we want. So we have lots of projects on the go – replacing the front windows in the wheelhouse, re-tiling our bathroom and the guest lou, deck painting and repainting the hull with tar which is proving difficult because we can’t source the tar in Germany. And of course it’s no small job to prepare for welding. Between the metal hull and wooden panelling there is flammable polystyrene insulation so we have to take this out and to do that we have to remove the wooden panelling and then refit when the welding is finished. Whilst they are welding we have to be on fire duty, dousing sparks and flames.

It hasn’t been all work and no play. Soon after I arrived we went to Budapest for a week. We booked our accommodation on the Internet and it turned out to be a very elegant, spacious apartment overlooking the Danube. We flew from Berlin to Budapest and then made use of the amazing public transport system of trains, buses, trams and metro which we had unlimited use of for a week for about R200. In between we walked many kilometres every day. It is an interesting city with a rich history and culture and some beautiful buildings, not as touristy as Prague. We really enjoyed the antique shops and flea markets – whatever you were looking for you would find it in Budapest. Alan found a lovely Hungarian barometer to add to his collection. The beer was good and the food substantial – huge portions with lots of dumplings, potatoes, pork in every shape and form and offal.

Back on the boat we have a view to die for – across the river Havel to a steep bank topped by an enormous 10th century cathedral lit up for us at night (no electricity cuts here). In between there are old timbered houses with gardens leading down to the river. There are beavers under the bridge and at the top of our road there is a stork’s nest on top of a water tower with a pair of storks and then four storklets who are now half the size of their parents. There is a village near here where just about every house has a stork nest on the roof and on the door there is a chart going back 5 years saying when the storks arrive from Africa, how many young are born and when they flew off again.

The surrounding countryside is pretty with lots of trees and sweeping farmlands and scattered villages. Our nearest hardware store is 40km away and nearest station 10km from here, so we are very glad we have our little Renault 5. There is no Internet café in Havelberg, we use the computer at the Youth Club but only when the man with the access code is on duty! As you can imagine the police do not have much to do here. One afternoon the police came to the boat to warn us that there might be a storm coming and we must batten down our hatches (or the equivalent in german – more of Alan’s schoolboy german is surfacing every day). The storm didn’t come but it was a good bit of community work. So as you can see this is a very stress free environment – certainly no place for teenagers. Although it has its merits we do hope to be on our way soon.

Tchüss!

Alan and Liz
Sea Hawk

Nieuws van de Seahaw 2008-1 (onze Zuidafrikaanse leden die in Duitsland hebben overwinterd en deze winter terug in onze club zullen aanmeren)

Havelberg, Oost Duitsland

9 juni 2008

Groetjes allemaal vanuit een klein dorpje in Duitsland. Ja, we zijn nog altijd in Havelberg, op de bootwerf. We beginnen het hier best naar onze zin te krijgen, geholpen natuurlijk door het prachtige weer met elke dag een blauwe hemel en zon. We beginnen hier al 'één van hen' te worden in die mate dat de lokale krant morgen een interview kont afnemen.

Veel is er sinds vorig jaar niet gewijzigd - de benzineprijzen zijn net zoals in Zuid-Afrika fors gestegen maar de voedingsprijzen zijn bijna dezelfde als vorig jaar en inflatie is slechts 1%.

Terwijl ik dit schrijf heeft men beloofd dat de laswerken spoedig zullen beginnen; de reden waarom we nog steeds hier zijn. De lange vertraging is het gevolg van een bestelling voor 2 nieuwe schepen die de bootwerf vorig jaar bij ons vertrek in september wist binnen te halen. Bijgevolg moest de Sea Hawk maar even naar achter schuiven. Maar omdat we van hen afhankelijk zijn om de boot terug in het water te krijgen kunnen we natuurlijk niet te veel problemen maken. In elk geval, zodra we wisten dat we moesten wachten hebben we beslist optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden hier zoals zoveel lawaai of rommel maken als we willen. We zijn dus met vanalles bezig - de ramen vooraan het stuurhuis vervangen, nieuwe tegels zetten in de badkamer en gasten toilet, het dek schilderen en de romp opnieuw in de scheepstaar zetten. Het laatste is wel niet gemakkelijk omdat je geen scheepstaar meer kan krijgen in Duitsland. En natuurlijk zijn de voorbereidingen voor de laswerken ook niet de minste. Tussen de metalen romp en de houten betimmering zit een laag vlambare polystyreen isolatie die eerst moet verwijderd worden. Hiervoor moeten we natuurlijk eerst alle houten betimmering verwijderen en terug aanbrengen zodra de laswerken gedaan zijn. En terwijl de laswerken bezig zijn staan we op 'vuurwacht' om vonken en vlammen te doven.

Maar het is niet altijd werken zonder speeltijd. Zodra ik toekwam zijn we voor een week naar Boedapest vertrokken. We hebben onze accomodatie via het internet geboekt en het bleek een zeer elegant, ruim appartement met uitzicht op de Donau. We vlogen van Berlijn naar Boedapest en hebben daar gebruik gemaakt van het geweldige openbaar vervoer van treinen, bussen, trams en metro die we voor ongeveer R200 per week onbeperkt konden gebruiken. Intussen hebben we elke dag veel kilometers gelopen. Het is een interessante stad met een rijke geschiedenis en cultuur en een aantal mooie gebouwen, niet zo toeristisch als Praag. We hebben echt genoten van de antieke winkels en rommelmarkten - wat je ook zoekt je kan het vinden in Boedapest. Alan heeft een mooie Hongaarse barometer gevonden om toe te voegen aan zijn verzameling. Het bier was goed en het eten aanzienlijk - enorme porties met veel bollen, aardappelen, varkensvlees in al zijn vormen en gedaanten.

Terug aan boord hebben we een hemels zicht op de Havel rivier met aan de overkant boven op de berghelling een enorme 10de eeuwse kathedraal, speciaal verlicht voor ons tot 's nachts (geen elektriciteits pannes hier). Tussen in staan er oude houten huizen met tuinen die leiden naar de rivier. Er zitten bevers onder de brug en bovenaan de toegangsweg is er een ooievaarsnest bovenop de watertoren met een paar ooievaars en dan 4 jonge ooievaars die nu half de grootte hebben van hun ouders. Er is een dorp in de buurt waar zowat elk huis een ooievaarsnest op het dak heeft en op de deur is er een grafiek die 5 jaar gaat en geeft weer wanneer de ooievaars uit Afrika zijn toegekomen, hoeveel jongeren er zijn geboren en wanneer ze teruggevlogen zijn.

Het omliggende landschap is mooi met veel bomen en weidse landerijen en dorpen her en der verspreid. Onze dichtstbijzijnde ijzerwinkel is op 40 km afstand en het dichtstbijzijnde station 10 km van hier; we zijn dus erg blij dat we onze kleine Renault 5 bijhebben. Er is geen internet cafe in Havelberg, maar we kunnen gebruik maken van de computer bij de Jeugd Club. Wel alleen als de man met de toegangscode van dienst is! Zoals u kunt zich voorstellen heeft de politie hier niet veel te doen. Op een middag kwam de politie naar de boot om ons te waarschuwen dat er misschien een storm kwam en we onze luiken moesten dichtleggen (of het equivalent in het Duits - meer en meer begint Alan's school duits terug boven te komen). De storm kwam niet, maar het was een goed stukje gemeenschapswerk. Dus zoals je kunt zien is dit een zeer stress vrije omgeving - dus zeker geen plaats voor tieners. Hoewel het zijn voordelen heeft hopen we toch eerdaags op weg te zijn.

Tchüss!

Alan en Liz
Sea Hawk

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord