• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

Milieu

Willen wij onze jachtklub laten uitgroeien tot een moderne jachthaven, dan kunnen wij dit maar verwezenlijken op basis van de actuele milieuwetgeving. Spreken wij over 'milieu', dan hebben wij het concreet over alle aspecten van milieu- en bouwvergunningen, groenvoorzieningen, geluidsoverlast, reukoverlast ,bodemvervuiling, esthetisch uitzicht, enz.
Als bestuur stellen wij dat het voortbestaan en groei van onze club maar in optimale omstandigheden kan gebeuren, indien wij de vernoemde aspecten stelselmatig verbeteren, uitbouwen, beperken, …,.... .
Het is van cruciaal belang om aangaande deze materie blijvend overleg te plegen met de overheden (gemeentebestuur, politie,milieudienst,...).; zij zijn immers controleorganen.
De verantwoordelijkheid voor het milieu is niet alleen een zaak voor het bestuur, maar voor ons allen.
Gezien de huidige wetgeving en de controle hierop door de verschillende instanties, zijn wij genoodzaakt geweest om relatief strenge regels op te stellen. Overtuigd zijn van deze regels, passen wij deze ook toe en worden er tuchtsancties opgelegd wanneer inbreuken worden vastgesteld .

Onderhoud aan boten

- Alleen leden van JKL kunnen, na afspraak en goedkeuring, onderhoud verrichten aan hun boot.
- Boten op de wal of te water moeten door de eigenaar in een zindelijke staat onderhouden worden.
- Eigenaars van boten die door gebrek aan onderhoud de haven ontsieren of door achterstallig onderhoud een gevaar vormen, zullen door het dagelijks bestuur met een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht worden van het vastgesteld gebrek .
- Onderhoudswerkzaamheden aan boten, behalve in de boot wanneer deze niet milieubelastend zijn, moeten ten allen tijde aangevraagd worden aan de milieuverantwoordelijke via het invullen van een werkfiche.
- Bij goedkeuring wordt de havenmeester en het lid op de hoogte gebracht en deze laatste ondertekent voor akkoord de voorwaarden waaronder de werkzaamheden mogen plaatsvinden.
- Het lid is hoofdelijk verantwoordelijk dat de werkzaamheden verlopen volgens de ondertekende voorwaarden. Eventuele kosten hieruit voortvloeiend worden verhaald op het lid.
- Een lid mag pas de werkzaamheden aanvatten nadat hij/zij gunstig advies heeft gekregen en de voorwaarden heeft ondertekend.

Gebruik van het milieuplatform

Wanneer het bootonderhoud niet kan uitgevoed worden aan de werkstijger, dan is er de mogelijkheid om boven te komenstaan op ons milieuplatform. Het milieuplatform is speciaal ontworpen  om  afvalstoffen van de boten, waaraan grotere onderhoudswerkzaakheden worden uitgevoerd, te recupereren in citernen die jaarlijks worden geledigd door een gespecialiseerde firma. De te vogen procedure en verantwoordelijkheden staan beschreven in Boten uit het water.

Netheid in de club

- Huishoudelijk afval wordt nooit overboord gekieperd , op het terrein, in het bos, gedumpt. Ons huishoudelijk afval van op de boot hoort gesorteerd in de daarvoor voorziene containers , (toegangscode tot containerruimte is te bekomen bij de bestuursleden )
- Alle andere afval zoals verfpotten, borstels, batterijen, oliën, enz. worden mee naar huis genomen en afgegeven in het plaatselijk containerpark.
- Elk lid onderhoudt zijn steiger en de ruimte voor zijn ligplaats.

Waterweg verontreiniging

- Bij eventueel brandstof- of olieverlies aan de boot wordt onmiddelijk de havenmeester of terreinverantwoordelijke verwittigd , die de nodige maatregelen zullen nemen .

Gebruik van het milieustation
- Het ledigen van de grijswatertank, de fecaliëntank alsook het verwijderen van het bilgenwater kan aan ons milieustation. Deze verontreinigde stoffen worden gerecycleerd via de citernes van het milieusplatform.

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord