• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

Clubactiviteiten

Onze club kan niet bestaan als er geen activiteiten of mogelijkheden zijn om mekaar te ontmoeten. Om die reden wordt getracht allerlei activiteiten te organiseren die enigszins verband houden met de watersport of tot doel hebben leden samen te brengen.
Klassiekers op het menu van onze jachtclub zijn de nieuwjaarsreceptie, de lentevaart en de einde seizoensvaart.
De lentevaart is het ideale moment om kennis te maken met onze nieuwe leden en de boot te testen na de lange voorbije winter .
De einde seizoensvaart is de afsluiter van een hopelijk mooi vaarseizoen. Met de formule van quiz, hindernistocht, zoekopdrachten en behendigheidsoefeningen laten wij motorbootvaren op een andere manier beleven. En in de wat frissere, maar meestal mooie dagen van oktober is de veldkeuken een gegeerde stopplaats op het traject.

Onze club is aangesloten bij het VVW (Vlaamse Vereniging voor Watersport) .Zij organiseren toertochten , begeleide vaarlussen ,infoavonden ,en zo meer. Onze haven is een “Gouden Ankerhaven “ .
Door dit lidmaatschap heb je ook de mogelijkheid om aan halve prijs in andere aangesloten ankerhavens te overnachten , meer inlichtingen in de gratis VVW-Toervarengids .

Onze club kan niet zonder zijn leden en zijn bestuur. De jaarlijkse ledenvergaderingen zijn er om onze leden te informeren en te horen; ook om bestuursleden te kiezen.

Verder zijn er tal van andere activiteiten, nieuwsberichten, agendapunten, info dagen of avonden , enz. Deze worden aangekondigd via de 'JKL site” en de infoborden .

Werkdagen

Onze club leeft van de bijdragen van haar leden. Om onze prijzen betaalbaar te houden zodat iedereen de kans krijgt aan watersport te doen, is een systeem van werkdagen van toepassing.
Als 'lid met ligplaats' mag je tijdens het lopende jaar 2 volle of 4 halve dagen hand- en spandiensten leveren . Deze gebeuren het hele jaar door in groepsverband en in overleg met de verantwoordelijke op de door het bestuur georganiseerde werkdagen.

Drakar

Kameraadschap tussen de leden onderling wordt meestal beklonken met het nodige nat in de clubtaverne “Drakar”. Zijn symphathieke uitbater “Swake “ is “ letterlijk en figuurlijk ons gewichtigste clublid “ . U kan bij hem en zijn team altijd terecht , niet enkel voor natjes en droogjes , maar ook voor info , steun en hulp .Zo is ondermeer de scheepsapotheek van de club hier gevestigd .In deze apotheek vindt je artisanale middelen ter behandeling van de typische zeemansziekten , zoals er zijn :heimwee naar huis , scheurbuik , enz . Die middelen dragen namen zoals “grog” , “rhum” ,”jenever” en whisky . Voorschriften voor deze medicamenten zijn de te komen bij de havenmeesters .

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord