• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

Aanvullende verzekering VVW

Vanuit de federatie zijn alle VVW-leden verzekerd met een aanvullende verzekering. Hierbij de werkwijze te volgen bij een ongeval.

  • Een lid dat als gevolg van een sportongeval lichamelijk letsel oploopt, geeft dit ongeval onmiddellijk aan bij zijn clubbestuur op een speciaal formulier dat hij kan bekomen bij het clubbestuur of via de federatie of via de website www.vvw.be/leden. Aan de achterzijde van dit formulier vult de behandelende arts de medische informatie in.
  • Het clubbestuur vult dit formulier verder in en stuurt dit door naar de verzekeringsmakelaar CONCORDIA, gevestigd op het Stapelplein 28 te 9000 Gent (tel. 09/2641170 fax. 09/2239100). Elk ongeval of schadegeval dient binnen de 8 dagen aangegeven te worden aan de verzekeringsmaatschappij.
  • De verzekeringsmakelaar controleert dan via de federatie of de persoon voorkomt op het ledenbestand van het VVW Recrea. Het VVW Recrea geeft vervolgens zijn goedkeuring voor opvolging van het dossier.
  • Na dit groene licht van de federatie wordt het dossier rechtstreeks afgehandeld met het lid.

 

Bemerkingen

 

  • Bij een sportongeval betaalt eerst de mutualiteit de normale tussenkomsten terug; het verschil tussen hetgeen de mutualiteit heeft terugbetaald en wat de getroffene zelf heeft betaald, wordt door de verzekering terugbetaald, weliswaar beperkt tot de RIZIV tarieven.
  • Er is 25 € vrijstelling per ongevaldossier.

Documenten

 

 Ongevalsaangifte

Verzekering info

Polis vvw recrea vzw

 

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord