• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

info flash dec. 2012

Jachthaven Jkl Antwerpsesteenweg 129 3970 Leopoldsburg

JKL –Flash

December 2012

Beste JKL'er,

Het zomerseizoen is weer ten einde en de winter in aantocht. In deze nieuws flash gaan we even overlopen wat er zoal gebeurde in deze zomer en wat er nog gebeuren of veranderen gaat.

• In de maand Mei hadden wij onze toervaart. Dit was een zeer groot succes. Waarvoor dank aan iedereen die geholpen heeft of aanwezig was.

• De havenfeesten in september stond in het teken van het mosselfestijn. Aan de goede reacties te horen waren de mosselen en andere gerechten zeer lekker. De opkomst was ook boven alverwachtingen zeer goed.

• Voor de fakkeltocht dit jaar hebben wij een grote wagen gehuurd. Er waren een 40 tal deelnemers. Swa & Rozeke zorgde voor het gerstenat.

• Ook dit jaar hadden we in oktober weer onze eindeseizoensvaart. Op de derde plaats was geëindigd , de Zeester. Op een gedeelte tweede plaats was Angy en Rey-mar. De winnaar dit jaar was Misty.

• Sinterklaas is dit jaar ook weer aanwezig geweest. Hij was vergezeld door een 5 tal boten. Dit jaar kwam hij ook weer op avondbezoek in de Drakar en mocht daar 20 tal kinderen en kleinkinderen gelukkig maken met een geschenkje , geschonken door de heilige man zelf en door Rozeke en Swa.

Wat zal 2013 ons brengen?

Op zaterdag 5 januari 2013 nodigen wij alle leden uit op onze jaarlijks JKL nieuwjaarsreceptie, deze receptie begint om 16.00 u en eindigt om 18.00 u.

Ook het lidmaatschap moet in 2013 vernieuwd worden. Op 12-13 januari 2013 van 14.00 u tot 17.00 u kun je hiervoor terecht in ons vergaderlokaal.

Zij die een vaarvignet wensen kunnen dit nog steeds aanvragen via het secretariaat en tegen kontante betaling afhalen.

De algemene vergadering vind plaats op 24 maart 2013 en hopen hier voldoende leden op te mogen verwelkomen. Deze vergadering start om 10 u in de vergaderzaal.

Jachthaven Jkl Antwerpsesteenweg 129 3970 Leopoldsburg

Boten in het water.

Op vrijdag 05 april 2013 gaan alle boten terug in het water.

Voor meer info neem je contact op met:

Jan Bergmans 0477/63.87.75 of met JKL havenmeester van dienst 0470/55.93.22

Werkdagen. Voor uw werkdagen kan u terecht bij:

Groendienst: Vermeulen Arnold 0474/65.82.07

Infrastructuur: Stassen Guy 089/38.44.94 of 0477/58.54.09

Voor overige info kan u steeds terecht op het infobord of op onze website www.jkl.be

Info over Afval containers

De afval containers worden gratis ter beschikking gesteld voor de clubleden, de passanten en de mensen van de motorhomes.

Deze dienen enkel voor huishoudelijk afval.

Groot vuil, oliën en verfresten dient men te deponeren op het containerpark van u gemeente.

Wij stellen vast dat vele leden van de jachtclub en leden van het zangkoor, afval van huis mee brengen en het deponeren in de afvalcontainers van de club. Vele van deze leden zijn reeds gekend bij het bestuur en zullen hierover aangesproken worden. Indien men nog overtredingen op deze regel vaststeld zal het bestuur maatregelen treffen. (financiële sanctie of uitsluiting uit de club)

De kostprijs voor het ophalen van dit afval is jaarlijks +/- 3000 € + 21 % BTW. We kunnen de leden die de containers correct gebruiken niet laten opdraaien voor bijkomende kosten.

Vanaf 01/01/2013 dient het afval gescheiden te worden van elkaar. Restafval , papier – karton en glas.

Wij hopen in ieder geval op begrip van u allen, zodat we de containers gratis kunnen houden.

Info Drakar

Het clubhuis zal vanaf 1 januari 2013 gesloten zijn op woensdag ipv op Maandag.

Rozeke en Swa danken u hier voor het begrip.

Jachthaven Jkl Antwerpsesteenweg 129 3970 Leopoldsburg

Bestuursverkiezingen in maart 2013

Tijdens de algemene vergadering van zondag 24 maart 2013 om 10.00u worden er

de tweejaarlijkse bestuursverkiezingen gehouden.

Wie zich wil inzetten als lid van het dagelijks bestuur kan zich kandidaat stellen vanaf

1 januari 2013.

Alle kandidaturen moeten schriftelijk worden met vermelding: "Ter attentie van de

voorzitter" en moet ten laatste op 07 maart om 24.00u toegekomen zijn bij JKL (zie

adres onderaan het blad).

In bijlage de volledige activiteiten kalender voor 2013.

Hou altijd de website en het mededelingenbord in de gaten

voor als er veranderingen zijn.

Wij, het bestuur van JKL, wensen U

een behouden vaart en

vooral een goede gezondheid in 2013

Prettige feestdagen

Jachthaven Jkl Antwerpsesteenweg 129 3970 Leopoldsburg

Activiteiten kalender 2013

Januari

05/01

Nieuwsjaarsreceptie JKL 16.00 u

11/01

Bestuursvergadering

12-13/01

Inschrijvingen 14:00 - 17: 00 u

Februari

07/02

Bestuursvergadering

 

Maart

05/03

Toervaart vergadering

08/03

Bestuursvergadering

24/03

Algemene vergadering 10:00 u

April

05/04

ALLE BOTEN IN HET WATER

12/04

bestuursvergadering

Mei

03/05

Bestuursvergadering

09-10/05

Toervaart Eeklo

Juni

01-02/06

Vlaamse kermis drakar

14/06

Bestuursvergadering

23/06

Algemene vergadering

Juli

Augustus

09/08

Bestuursvergadering

September

13/09

Bestuursvergadering

14-15/09

Havenfeesten

20/09

ALLE BOTEN UIT HET WATER

28/09

verbroedering

Oktober

11/10

Bestuursvergadering

12/10

Fakkeltocht

26/10

Einde seizoensvaart

November

08/11

Bestuursvergadering

08/11

ALLE BOTEN IN EN UIT HET WATER

23/11

sinterklaas vaart

December

13/12

Copyright © 2019 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

EasyCookieInfo