• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

infoflash 12/2010

JKL –Flash         

December 2010

Beste JKL’er,
De zomer is reeds enige tijd voorbij en de winter heeft al volop aan onze deur geklopt. Laten we eens terug blikken op wat er zoal gebeurde in het laatste half jaar:
 
Allereerst hadden we in juli, Porta Pelta in Neerpelt waarop JKL met een vloot van 11 boten aanwezig was. Het weer, zo dikwijls een spelbreker zat ons toen geweldig mee, zo goed zelfs dat niet alleen het decor zuiders aandeed maar ook de temperaturen een zuiders allure aannamen. Allen die aan dit evenement hebben deelgenomen zijn het er over eens dat dit een niet te missen feest was.
 
Op het thuisfront hadden we in juli de kermis maar wat voor de één een zegen is, is voor de andere een nachtmerrie. Voor Swa en de zijnen was het toen te warm. Zo zie je maar dat het weer altijd weer voor problemen kan zorgen.
De opendeurdagen begonnen op zaterdag bijzonder veel belovend maar op zondag viel alles letterlijk in het water. Jammer maar helaas.
Ook dit jaar waren de weersvoorspellingen zeer slecht op de dag dat de einde seizoensvaart plaats vond. Gelukkig had het slechte weer wat vertraging en moest er alleen voor de laatste 2 proeven worden ingegrepen.
Dit jaar telden we 13 deelnemers (1 meer als vorig jaar) toch te weinig in verhouding tot het aantal leden en de voorbereidingstijd. De deelnemende ploegen moesten niet minder dan:
14 vragen oplossen, de herkomst van 36 foto’s achterhalen, 6 raadsels oplossen, de betekenis van 5 droedels en 3 spreekwoorden vinden, te weten komen wat er in de bak van Jan zat en als rode draad een puzzel samenstellen waarbij elk stukje bekomen kon worden door het juist oplossen van een onderweg gestelde vraag of het goed doen van een proef.
De “Hero” behaalde voor de 2e keer op een rij de overwinning, bravo. De verdienstelijke 2e en 3e plaatsen waren respectievelijk voor de “Lady” en de “Seestern”. Nogmaals proficiat aan de winnaars.
De  fakkeltocht vond ook dit jaar plaats in nauwe samenwerking met Swa en zodoende waren wij weer vertegenwoordigd met 2 voertuigen en een 30 tal deelnemers.
De aankomst van Sinterklaas per boot werd door de gemeente afgelast wegens te slechte weersomstandigheden. Op het avondbezoek van deze heilige man waren er 23 kinderen en/of kleinkinderen ingeschreven en allen mochten een geschenk ontvangen van Sinterklaas en daar bovenop nog een geschenk van Rozeke en Swa.
 

Wat zal 2011 ons brengen.

Op zaterdag 8 januari 2011 nodigen wij alle leden uit op de  jaarlijkse JKL nieuwjaarsreceptie, deze receptie begint om 16.00u en eindigt om 18.00u.

Lidmaatschap en betaalstaat.
Ook in 2011 moet het lidmaatschap vernieuwd worden.  Op 15 en 16 januari van 14.00u tot 18.00u kun je terecht in ons vergaderlokaal om uw lidmaatschap in orde te brengen.
Wat is er veranderd ten opzichte van 2010?
De werkdagen worden in 2011 opgetrokken naar € 40,00 per halve dag. Hierdoor zal elk lid € 10,00 per te presteren halve werkdag bij betalen, het totale bedrag wordt u terugbetaald als u uw lidmaatschap bij JKL beëindigd en u er al uw verplichtingen bent nagekomen. We nemen als voorbeeld een lid met ligplaats in JKL dan betekent dit dat zo iemand € 160,00 terug betaald zal krijgen mits aan alle verplichtingen voldaan is. (Deze regelingen zijn in overeenstemming met de JKL Reglementen van inwendige orde van 01/01/2010.)
 
De contributie voor het liggeld werd met € 5/m vermeerderd, dit als gevolg van de meerprijs die JKL aan huurgeld moet betalen als gevolg van de uitvoering van het decreet van 1994.
Hierbij vindt u uw voorlopige betaalstaat, zorg ervoor dat JKL deze voor 31 januari 2011 verbeterd en ondertekend terug heeft. Ook uw betaling dient voor deze datum te gebeuren anders zijn we verplicht om vanaf 1 februari de passantentarieven aan te rekenen.
Hoe je betaalstaat invullen?
Allereerst:
controleer en corrigeer mogelijke fouten in de vakken persoonlijke- en bootgegevens. Vul aan wat ontbreekt en kijk alles na zoals:
Nr. identiteitskaart, adres,  telefoon, gsm, e-mail, vlaggenbrief, verzekering  enz.…
Voor wie een kWh meter op de wal heeft gaat ineens naar punt 5. Het verbruik aan elektriciteit werd opgenomen door de dienstdoende Havenmeester.
Wie  nog geen kWh meter op de wal heeft zal in het vak financieel  invullen:
1. Uw verbruik aan elektriciteit in het vak stand elektriciteit jan. 2011 (elk lid heeft een kWh-meter aan boord).  Bereken het verschil tussen eind 2009 en eind 2010.
2. Heb  je elektriciteit verbruikt buiten JKL, vul dit in naast verbruik  buiten JKL (zie hiervoor de briefjes die je tijdens het jaar bij vertrek/aankomst heb doorgegeven). Dit totaal trek ja af van het verschil bekomen in 1.
3. Heb je minder dan 100 kWh verbruikt, vermenigvuldig dit aantal met € 0,30 en dit bedrag vul je in naast verbruik  t/m 100 kWh.  Dit is dan uw totaal bedrag elektriciteit inclusief BTW.
4. Heb je meer verbruikt als 100 kWh dan schrijf je naast verbruik  t/m 100 kWh € 30,00.  Het meer verbruik als 100 kWh vermenigvuldig je  met € 0,20 en dit bedrag vul je in naast verbruik  boven 100 kWh. De som van boven 100 kWh en onder 100 kWh is uw totaal bedrag elektriciteit inclusief BTW.
5. Wie een waterwegenvignet wil voor 2011 noteert het bedrag naast vaarvignet. € 50,00 voor boten tussen 6 m en 12 m.  Voor boten langer als 12 m is het € 100,00.  De vignetten kunnen alleen besteld worden mits vermelding op de betaalstaat.
Wie via de bank betaald stort de vignetkosten samen met het bedrag op de betaalstaat.
LET OP: Een vignet wordt niet opgestuurd, maar afgehaald in club.
6. Als je nu de som maakt schrijf je dit naast totaal te betalen en dan weet je hoeveel je de club verschuldig bent.
De betaling doe je bij voorkeur met het bijgevoegd overschrijvingsformulier of je komt op één van de zitdagen  op 15 of 16 januari 2011 telkens van 14.00u t/m 18.00u.
Zijn er nog vragen bel dan even naar Willy Bekaert 0475680550 of Gilbert Van Dyck 0476251079.
Boten in het water.
Op vrijdag 15/04/2011 gaan alle boten terug in het water.
Voor meer informatie neem je contact op met:
Jan Bergmans 0477 638 775
Of met de JKL Havenmeester van dienst 0470 559 322
 
Bestuursverkiezingen in maart 2011.
Tijdens de algemene vergadering van zondag 27 maart 2011 om 10.00u worden er de tweejaarlijkse bestuursverkiezingen gehouden.
Wie zich wil inzetten als lid van het dagelijks bestuur kan zich kandidaat stellen vanaf 1 januari 2011.
Alle kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden met vermelding: “Ter attentie van de voorzitter” en moeten ten laatste op 10 maart om 24.00u toegekomen zijn bij JKL (zie adres onderaan het blad).
 
In bijlage de volledige activiteitenkalender voor 2011, een datum voorafgegaan met een ? is nog onzeker. Hou de website en het mededelingenbord hiervoor goed in de gaten.

 

 

Wij, het bestuur van JKL, wensen U

een behouden vaart en

vooral een goede gezondheid in 2011.

 

Prettige feestdagen

                                                                                                             kerstman_1

Activiteiten kalender 2011

 

januari

7/1      Bestuursvergadering

8/1      Nieuwjaarsreceptie JKL 16.00u

15 en16/1      Inschrijvingen van 14.00u t/m 16.00u

februari

18/2      Bestuursvergadering

27/2      Info namiddag verantwoordelijke Marcel Kusters

            Verf en al wat erbij hoort

maart

11/3      Bestuursvergadering

13/3      Info namiddag verantwoordelijke Isidoor Keldermans

            verkeer op de weg, wat mag en wat mag niet.

(20/3 Karnaval in ’t kamp)

27/3      Algemene vergadering om 10.00u (verkiezingen)

april

8/4      Bestuursvergadering

15/4      Alle boten IN het water

mei

30/4,1 en 2/5      Lentevaart

13/5      Bestuursvergadering

juni

2/6      Toervaart

17/6      Bestuursvergadering

26/6      Algemene vergadering opendeur om 10.00u

Juli

augustus

12/8      Bestuursvergadering

september

2/9      Bestuursvergadering

10 en 11/9      Opendeurdag JKL

23/9    Boten uit het water

oktober

8/10        Fakkeltocht

14/10      Bestuursvergadering

22/10      Einde seizoensvaart

november

4/11        Boten in en uit het water

11/11      Bestuursvergadering

12/11      Sinterklaasvaart

december

9/12      Bestuursvergadering

 

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord