• IMG 20190502 111435773 4
  • IMG 20190418 150930210 3
  • IMG 20190418 151016102 3
  • Knipsel2

infoflash 04/2010

Beste leden,

Hier is de JKL-flash van april 2010, we hebben net de drukbezochte jaarlijkse algemene vergadering van maart achter de rug en daar werden nogal wat zaken uit de doeken gedaan.

Als eerste spreker mochten we de heer Livinus Belmans, nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur en van de vzw JKL verwelkomen. Het bestuur van de vzw ziet er uit als volgt:

Livinus Belmans voorzitter vzw en Raad van Bestuur
Isidoor Keldermans ondervoorzitter vzw en Raad van Bestuur
Jules Van Haarlem penningmeester vzw en Raad van Bestuur
Joseph Van De Wiele secretaris vzw en Raad van Bestuur
Francois Lankers werkend lid van de vzw en verantwoordelijke voor de Drakar
Hugo De Schauwer werkend lid van de vzw en verantwoordelijke voor de Drakar
Ter info: deze beslissing werd genomen op de bijzondere algemene vergadering van de vzw op 10/12/2009 en is verschenen in het Belgisch Staatsblad op19/02/2010.
Hij begint zijn toespraak met een korte herdenking aan zijn voorganger Rene Sterckx zaliger, bij volle maan kun je hem zien in een klein bootje vlak bij de maan vanwaar hij waakt over onze club, aldus Livinus.
Vervolgens verduidelijkte hij de taak van de Raad van Bestuur:
Zij vertegenwoordigen de club ten overstaan van de buitenwereld als rechtspersoon. Zij sluiten contracten af, zoals met:
NV De scheepvaart
De brouwer
De gemeente
Elektriciteit
enz...
Zij zijn verantwoordelijk voor de goede werking van de club en houden toezicht op de goede werking van het Dagelijks Bestuur, specifiek voor wat betreft de financiële kant.
 
Zij hebben de volledige verantwoordelijkheid over het clubhuis en de uitbating ervan.
Over dit laatste punt legde hij uit dat als de club meehelpt om er voor te zorgen dat het clubhuis zo optimaal mogelijk kan uitgebaat worden, er een win-win situatie ontstaat. Een goed draaiend clubhuis brengt namelijk geld in het laatje van de club door de procenten die wij ontvangen van de brouwer op de verkochte dranken.
Tot slot doet Livinus een oproep naar alle leden om met ideeën voor de dag te komen zodat de club verder kan groeien en bloeien. Dit kan gaan over activiteiten, het cafetaria, de haven, enz...
 
Gilbert Van Dijck voorzitter van het Dagelijks Bestuur neemt het woord over van Livinus en begint met het Dagelijks Bestuur te bedanken voor de goede werking in het voorbije jaar. Vervolgens legt hij uit hoe de vergadering verder zal verlopen en hij meldt het volgende:

De zaak Vleminckx is afgerond. Nu nog afwachten wanneer beide boten uit de haven verdwijnen.

De kosten om boten in en uit het water te halen zijn te hoog ten opzichte van de ontvangsten. Gilbert stelt voor om de boten in oktober uit het water te halen en ze eind april terug in het water te leggen. Hierop ontstaat een geanimeerde discussie waarvan we vooral onthouden:
De boten in en uit halen is een service naar de clubleden toe.
Het gebruik van een andere manier van berekenen, per meter, per ton.
Beter uitspelen van de concurrentie.
Maximum 12 ton.
Gilbert beloofd om samen met het Dagelijks Bestuur al deze suggesties te bespreken en naar een billijke oplossing te zoeken.

Uit een vergelijking van de kosten en de ontvangsten van de verbruikte elektriciteit blijkt dat er enorme grote negatieve verschillen zijn. Om hieraan definitief een eind te maken zullen alle elektriciteitskasten vervangen worden door kasten met individuele meters.

Vervolgens geeft Gilbert een overzicht van wat we mogen verwachten in 2011:
Het lidgeld wordt niet opgeslagen.
De werkdagen welke nu afgerekend worden aan 30 euro per 1/2 dag wordt opgetrokken naar 40 euro per 1/2 dag. Dit betekent dat wij voor elk varend lid met ligplaats in 2011 hun waarborg  zullen verhogen met 40 euro, voor varende leden zonder ligplaats met winterberging wordt de waarborg verhoogd met 20 euro.
NV De Scheepvaart, waarvan wij onze haven en gronden huren, heeft zijn huurprijzen verdrievoudigd. Om deze kosten te kunnen opvangen wordt de ligprijs van de boot per lopende meter verhoogd met 5 euro en betalen we in 2011 een contributie van 30 euro per lopende meter.
 
Greta Coenjaert penningmeester geeft een overzicht van onze financiële toestand. Na een waterval van cijfers besloot ze dat het saldo positief is. Wie vragen heeft kan zich wenden tot Jozef Van De Wiele.
 
Willy Bekaert secretaris en verantwoordelijk voor de activiteiten van JKL legt uit dat het secretariaat nu volop bezig is met het op punt zetten van de website in samenwerking met de heer Clement Verkoyen schipper van de Nereus. Tevens wordt er gewerkt aan een database waarbij zowel de clubgegevens als de gegevens van de leden opgeslagen zijn en dit zonder afbreuk te doen aan de regels van de privacy.
Alle leden worden aangemaand om elke wijziging van adres, telefoon, e-mail, enz... kortom elke wijziging die zich voordoet door te geven aan het secretariaat.
Voor wat betreft de activiteiten deelt Willy mede dat de Lentevaart dit jaar doorgaat in Neerpelt op 1 en 2 mei. Tijdens deze periode gaat daar het Europese Muziekfestival voor de Jeugd door.
Op 1 mei kan je tot 13.00u naar de wekelijkse markt. Om 15.00u organiseren we een pétanque wedstrijd aan de haven. Het avondfeest begint om 18.30u met het aperitief om daarna te genieten van een warm buffet met vis en 2 soorten vlees aangevuld met diverse groenten, ook de nodige dranken zijn voorzien.
De kostprijs voor dit alles bedraagt 10 euro.
Ten behoeve van de opendeurdagen in september kunnen we nog wat tombola prijzen gebruiken,wie nog wat heeft liggen mag het altijd afleveren bij Willy of aan een van de andere bestuursleden.
Marcel Vanovervelt, havenmeester geeft een overzicht van de ligplaatsen en de verschuivingen die plaats vonden ten opzichte van 2009. Vervolgens maakt hij de volgende opmerkingen:
Het afmeren en vastmaken aan landvasten mag niet te strak zijn.
Om de werksteiger te kunnen gebruiken dient men vooraf de bootnaam en de tijdsduur te noteren op het daarvoor bestemde formulier in de inkomhal van de Drakar.
Onze huisvuilcontainers dienen voor huishoudelijk afval van de boten en zeker niet voor:
zeilen
verfbussen
electro toestellen
lege zibro kami bussen
enz.
De paar fietsen die ter beschikking staan van onze passanten mogen niet langdurig gebruikt worden door onze vaste leden.
 
Guy Stassen en Roland Rogiers verantwoordelijken voor de infrastructuur binnen JKL geven een overzicht van de werkzaamheden en wijzigingen die gepland zijn in 2010. De geplande werkdagen zullen in de inkomhal van de Drakar op het infobord opgehangen worden.
Volgende werkzaamheden zullen uitgevoerd worden:
De schutting wordt volledig vervangen door draad van 2m hoog en ook de plaats daarachter zal volledig omheind worden met deze draad. Ook de dubbele poort wordt vervangen.
De gescheurde vlaggenmastvoeten worden vervangen.
De elektriciteitskasten in de kom worden vervangen door kasten van hetzelfde type als aan de Lido. Elke uitgang heeft een teller en is voorzien van een slot. Het vermogen is 10 amp.  Booteigenaars moeten rechtstreeks met een blauwe euro stekker aansluiten anders bestaat de kans dat derden met hun stroom gaan lopen.
De beplanking in de kom wordt vervangen door roosters van het type zoals aan de boskant geplaatst zijn. Deze roosters verhogen in hoge mate de veiligheid van de bootbezoekers, vooral in de winter.
Er wordt een elektriciteitskabel gelegd vanaf de boskant tot aan de Lido.
De parking aan de containers wordt geëgaliseerd en verzakkingen aan de steigers worden opgevuld.
Enkele aandachtspunten:
Eigen bootstoelen moeten door de eigenaar zelf achter de omheining geplaatst worden of van de JKL terreinen verdwijnen de dag dat de boten in het water gaan. Ze mogen niet vastgezet worden.
Achtergebleven, niet clubmateriaal, zal op kosten van de eigenaar van het terrein verwijderd worden.
Marcel Kusters en Arnold Vermeulen verantwoordelijken voor het onderhouden van het groen in onze haven doen een oproep naar onze leden om vooral niet bang te zijn om hun werkdagen te verrichten ten voordele van het groen onderhoud, het is beslist geen afbeulerij maar eerder een gezellig boel.
Verder vragen zij aan elk lid om ter plaatse van de eigen boot het onkruid dat onder de roosters door komt zelf te verwijderen en er zorg voor te dragen dat elektriciteitskabels netjes naast de roosters gelegd zijn, zeker niet opgerold, zodanig dat ze geen hinder vormen voor diegenen die het gras afrijden.
 
VVW nieuws door Gilbert:
Er wordt een cursus vaarbrevet georganiseerd in Leopoldsburg welke 9 dagen in beslag neemt en op 27/4 zal starten, deze cursus gaat door op dinsdag en donderdag en eindigt op 27/5. De prijs is afhankelijk van datgene wat je zelf wilt aan documentatie.
 
Over de toervaart 2010:
Er worden dit jaar geen konvooien gevormd van uit JKL. Wie toch in konvooi de Schelde op wil komt op eigen kracht naar Lier, Duffel of Emblem. Op vrijdag morgen 7/5 om 6 u wordt de sluis van Duffel genomen, vanaf daar vaar je dan in konvooi.
 
Over de toervaart 2011:
Het heet “de toervaart op de Dender”. Het ligt in de bedoeling om 3 steden aan te doen: Aalst, Ninove en Geraardsbergen.
 
Over de toervaart 2012:
Hij gaat door in Leopoldsburg.

 RONDVRAAG:

Kan er een marifooncursus ingericht worden?
Is aangevraagd voor oktober maar hierop is nog geen definitief antwoord.
 
Kan vervaldatum van de marifoon vergunning op de jaarlijkse brief gezet worden?
Is niet echt nodig, je wordt verwittigd door de BIPT.
 
Waarom is er geen rookverbod in de Drakar?
Dit heeft te maken met de wetgeving ter zake, onze uitbater heeft gekozen om in de winterperiode geen eten te geven waardoor er mag gerookt worden.
 
Kan er een betere controle uitgevoerd worden op het al dan niet in orde zijn met de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid?
Je weet ook niet of elke auto verzekerd is. Elke booteigenaar zet zijn handtekening hiervoor, dat moet voldoende zijn.
 
In het reglement staat dat: op 1 april alle zeilen en afdekmiddelen van de boten verwijderd moeten zijn. Bestaat de mogelijkheid om dit te verlengen naar: als de boten terug in het water gaan?
Het Dagelijks Bestuur zal dit bekijken.

Copyright © 2020 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik.
Akkoord Niet akkoord