• kanaalkom
  • kanaalkom 2
  • kanaal 1
  • kanaal 2

werkfiche boot

             
  JACHTKLUB LEOPOLDSBURG (JKL) WERKFICHE
             
Naam:     Bootnaam:      
Voornaam:     L X B:      
Adres:     Hoofdkleur opbouw:    
      hoofdkleur romp:    
             
Tel nr.:            
             
Datum op wal:   Voorzien datum tewaterlating  
             
             
             
             
1. Onderhoudswerkzaamheden        
        Beschrijving werken:          
             
             
       Gereedschap/materiaal:            
             
Reden uitstel tewaterlating(vb. Ziekte, weersomstandigheden)    
             
             
             
             
             
2. Noodwerkzaamheden:          
      Beschrijving werken:          
             
             
     Gereedschap/materiaal:          
             
Reden uitstel tewaterlating(vb. Ziekte,weersomstandigheden)    
             
             
             
             
             
3.Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden
       vermeld op de keerzijde, waaronder de werkzaamheden moeten doorgaan en verklaart
       hiermee akkoord te gaan        
             
             
Datum:   Handtekening eigenaar Handtekening JKL verantwoordelijke
             
             

Copyright © 2016 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.