• kanaalkom
  • kanaalkom 2
  • kanaal 1
  • kanaal 2

werkfiche boot

             
  JACHTKLUB LEOPOLDSBURG (JKL) WERKFICHE
             
Naam:     Bootnaam:      
Voornaam:     L X B:      
Adres:     Hoofdkleur opbouw:    
      hoofdkleur romp:    
             
Tel nr.:            
             
Datum op wal:   Voorzien datum tewaterlating  
             
             
             
             
1. Onderhoudswerkzaamheden        
        Beschrijving werken:          
             
             
       Gereedschap/materiaal:            
             
Reden uitstel tewaterlating(vb. Ziekte, weersomstandigheden)    
             
             
             
             
             
2. Noodwerkzaamheden:          
      Beschrijving werken:          
             
             
     Gereedschap/materiaal:          
             
Reden uitstel tewaterlating(vb. Ziekte,weersomstandigheden)    
             
             
             
             
             
3.Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden
       vermeld op de keerzijde, waaronder de werkzaamheden moeten doorgaan en verklaart
       hiermee akkoord te gaan        
             
             
Datum:   Handtekening eigenaar Handtekening JKL verantwoordelijke
             
             

Copyright © 2016 Jachtclub Leopoldsburg. Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om U toe te laten door de website te bladeren. Deze cookies worden noch manueel noch automatisch verwerkt voor verder gebruik. Het privacy beleid van JKL zal binnen afzienbare tijd gepubliceerd worden.
Akkoord Niet akkoord